Kontakt

Budynek Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa UR w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy
im. H. Kołłątaja w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Studia podyplomowe "Pszczelarstwo"

Dziekanat Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
Piętro I, pokój 106
telefon: 12 662 41 73


Kierownik Studiów Podyplomowych
Prof. dr hab. Krystyna Czekońska
Al. 29 Listopada 56, 31-425 Kraków
Pokój 20
telefon 12 662 50 69

pszczelarstwo[a]urk.edu.pl

Adres do korespondencji

31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21


Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK